Kaattari, A., Tiirinki, H., Paasivaara, L., Nordström, T. ja Taanila, A. (2015) ”Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/53246 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).