Moilanen, T., Pietilä, A.-M. ja Kangasniemi, M. (2015) ”Yksilön terveysvalinnat ja vastuu osana itsemääräämisoikeutta. Asiakirja-analyysi sosiaali- ja terveysministeriön informaatio-ohjauksesta”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/53590 (Viitattu: 29syyskuuta2021).