Pihlajasaari, P., Muotka, J. ja Feldt, T. (2015) ”Eettisten dilemmojen yhteys työuupumukseen kaupunkiorganisaation henkilöstöllä”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/53591 (Viitattu: 15heinäkuuta2024).