Raussi-Lehto, E. ja Hemminki, E. (2015) ”Äitiysneuvolat muuttuvassa terveydenhuollossa – Ehdotuksia rakenteiden uudistamiseksi 2015”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/53611 (Viitattu: 2joulukuuta2021).