Rask, S., Castaneda, A. E., Härkänen, T., Koponen, P., Bergbom, B., Toivanen, M., Gould, R. ja Koskinen, S. (2016) ”Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/55565 (Viitattu: 29syyskuuta2021).