Riihilahti, A., Paavilainen, E., Koivisto, A.-M. ja Kylmä, J. (2016) ”Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/55566 (Viitattu: 22toukokuuta2022).