Haapala, A., Borodulin, K., Silventoinen, K. ja Mäki-Opas, T. (2016) ”Fyysisen kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset erot ja muutokset työikäisillä suomalaisilla 11 vuoden seurannassa”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/56920 (Viitattu: 30syyskuuta2022).