Terkamo-Moisio, A., Halkoaho, A. ja Pietilä, A.-M. (2016) ”Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/56923 (Viitattu: 31heinäkuuta2021).