Laaksonen, S.-M. (2016) ”Sosiaalinen media — tutkimusaineiston hankala aarrearkku”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/56925 (Viitattu: 1elokuuta2021).