Leppo, A. (1) ”Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön puuttuminen päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklinikalla”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/589 (Viitattu: 12huhtikuuta2021).