Maunu, A., Katainen, A., Perälä, R. ja Ojajärvi, A. (2016) ”Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/59163 (Viitattu: 24tammikuuta2020).