Louheranta, O., Lähteenvuo, M. ja Kangasniemi, M. (2016) ”Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – kenen vastuulla?”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/59668 (Viitattu: 2maaliskuuta2021).