Luoto, R., Paronen, O. ja Andersson, A. (2008) ”Tamperelaisten nuorten ja nuorten aikuisten koettu terveys vuosina 1990−2005”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/598 (Viitattu: 28helmikuuta2024).