Castaneda, A. (2017) ”Sanoista teoiksi – Miten maahanmuuttoon liittyvä terminologia luo todellisuutta ympärillämme?”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(3). doi: 10.23990/sa.65562.