Rask, S. (2017) Miten maahanmuutto ja suomalaisuus näyttäytyvät tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointitutkimuksissa?, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(3). doi: 10.23990/sa.65570.