Ervasti, J., Pekkarinen, L., Virtanen, M., Aalto, V. ja Oksanen, T. (2019) ”Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). doi: 10.23990/sa.69639.