Tolmala, A., Koponen, J., Hämäläinen, M., Korhonen, S., Koskinen, M., Asikainen, N. ja Kangasniemi, M. (2019) ”Asiantuntijoiden näkemyksiä työn uusjaosta tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla – Delfoi-tutkimus”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). doi: 10.23990/sa.69797.