Saukkonen, P., Viinikainen, S., Roos, M., Helminen, M., Asikainen, P., Green, P. ja Suominen, T. (2019) ”Lähiesimiesten arvio organisaatiokulttuurista ja -ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan arviota positiivisempi”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(2). doi: 10.23990/sa.70438.