Ritakorpi, M., Kaunonen, M., Kaila, M., Paldanius, S. ja Seilo, N. (2019) ”Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). doi: 10.23990/sa.70440.