Maijala, R. K., Eloranta, S. ja Ikonen, T. (2020) ”Lean-ajattelu ja lean-päivittäisjohtaminen yliopistosairaaloissa”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). doi: 10.23990/sa.78049.