Raunima, M., Lepistö, S., Koivisto, A.-M., Kylmä, J. ja Paavilainen, E. (2020) ”Vanhempien kokemukset neuvolasta saadusta tuesta vauva-aikana ja tuessa koetut muutokset odotusajan ja vauva-ajan välillä”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). doi: 10.23990/sa.82620.