Sarlio, S. (2019) ”Kestävää kehitystä ja terveyttä edistävä ravitsemus- ja ruokapolitiikka”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4). doi: 10.23990/sa.83340.