Kinnunen, U., Perko, K. ja Virtanen, M. (2013) ”Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/8563 (Viitattu: 11heinäkuuta2020).