Vuori, H. (2013) ”Terveydenhuollon laatutyön kehitys Suomessa”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/8565 (Viitattu: 11huhtikuuta2021).