Grönlund, H. ja Seppälä, T. (2021) ”Onko sektorilla väliä? Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämien matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen keskinäiset erot ja yhtäläisyydet ”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4). doi: 10.23990/sa.88823.