Hausen, H. (2020) ”Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). doi: 10.23990/sa.88989.