Manderbacka, K., Muuri, A., Keskimäki, I., Kaikkonen, R. ja Elovainio, M. (2013) ”Mitä tyydyttämätön palvelutarve kertoo terveyspalvelujen saatavuudesta?”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/9341 (Viitattu: 15heinäkuuta2024).