Maunu, A. ja Katainen, A. (2021) ”Sosiaalisia suhteita ja konkreettisia käytäntöjä: Kuinka ammattiin opiskelevat merkityksellistävät terveyteen vaikuttavaa käyttäytymistä?”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(2). doi: 10.23990/sa.97016.