Kostamo, K. (2020) ”Käyttäytymistieteelliset teoriat ja laadulliset menetelmät interventioiden tukena”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). doi: 10.23990/sa.97589.