Dalbom, L., Larivaara, M. ., Vasankari, T., Tuominen, M. . ja Rautava, P. (2021) ”Väestötasoisen terveyden edistämisen intervention suunnittelu ja käynnistäminen vaatii aikaa, seurantaa ja arviointia”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4). doi: 10.23990/sa.98012.