Salonen, L. (2020) ”Pitkittyneen työkyvyttömyyden eritahtinen kehittyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä läpi elinkaaren”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). doi: 10.23990/sa.98653.