[1]
J. Mikkonen, ”Nuoruusiän terveysongelmien vaikutus koulutuspolkuihin”, SLA, vsk. 58, nro 4, joulu 2021.