[1]
H. Vepsäläinen, ”Mitä DAGIS-tutkimus kertoo päiväkoti-ikäisten suomalaislasten terveydestä ja hyvinvoinnista? Katsaus sosioekonomisiin eroihin sekä koti- ja päiväkotiympäristöön”, SLA, vsk. 60, nro 2, kesä 2023.