[1]
H. Hausen, ”Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet”, SLA, vsk. 57, nro 1, tammi 2020.