[1]
L. Salonen, ”Pitkittyneen työkyvyttömyyden eritahtinen kehittyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä läpi elinkaaren”, SLA, vsk. 57, nro 4, joulu 2020.