Virtanen, L., A.-M. Kaihlanen, A.-M. Isola, Elina Laukka, ja T. Heponiemi. ”Mielenterveyskuntoutujien Kokemuksia etäpalveluiden hyödyistä COVID-19-Aikakaudella: Laadullinen Kuvaileva Tutkimus”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 58, nro 3, lokakuuta 2021, doi:10.23990/sa.107405.