Korkeamäki, J., I. Haarni, ja U. Seppälä. ”Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 47, nro 2, syyskuuta 2010, https://journal.fi/sla/article/view/2818.