Sormunen, M., T. Saaranen, K. Tossavainen, ja H. Turunen. ”Monimenetelmätutkimus Terveystieteissä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 50, nro 4, maaliskuuta 2014, https://journal.fi/sla/article/view/41281.