Huovila, J. ”’Kansa Ei enää tottele’: Karppaus Individualistisen Ja Universalistisen Ravitsemuspuheen Ristiaallokossa Helsingin Sanomissa Vuosina 2010–2012”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 51, nro 1, huhtikuuta 2014, https://journal.fi/sla/article/view/41365.