Hiilamo, H., S. Hänninen, ja K. Kinnunen. ”Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 48, nro 1, lokakuuta 2011, https://journal.fi/sla/article/view/4476.