Nikander, P. ”Laadullinen pitkittäistutkimus Ja Terveys”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 51, nro 4, tammikuuta 2015, https://journal.fi/sla/article/view/48470.