Kemppainen, T. ”Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 51, nro 4, tammikuuta 2015, https://journal.fi/sla/article/view/48471.