Virkki, T., M. Husso, M. Notko, A. Laitila, J. Holma, ja M. Mäntysaari. ”Lähisuhdeväkivallan kehystäminen Erikoissairaanhoidossa: Puuttumisen Ja Muutoksen Mahdollisuudet”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 48, nro 4, tammikuuta 2012, https://journal.fi/sla/article/view/4849.