Kaattari, A., H. Tiirinki, L. Paasivaara, T. Nordström, ja A. Taanila. ”Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 52, nro 3, marraskuuta 2015, https://journal.fi/sla/article/view/53246.