Haapala, A., K. Borodulin, K. Silventoinen, ja T. Mäki-Opas. ”Fyysisen Kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset Erot Ja Muutokset työikäisillä Suomalaisilla 11 Vuoden Seurannassa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 53, nro 2, huhtikuuta 2016, https://journal.fi/sla/article/view/56920.