Terkamo-Moisio, A., A. Halkoaho, ja A.-M. Pietilä. ”Sosiaalinen Media Tieteellisessä Tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 53, nro 2, huhtikuuta 2016, https://journal.fi/sla/article/view/56923.