Leppo, A. ”Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön Puuttuminen päihdetyöhön Erikoistuneella äitiyspoliklinikalla”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 45, nro 1, 1, https://journal.fi/sla/article/view/589.