Louheranta, O., M. Lähteenvuo, ja M. Kangasniemi. ”Henkinen Ja Hengellinen Tuki Terveydenhuollossa – Kenen Vastuulla?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 53, nro 4, marraskuuta 2016, https://journal.fi/sla/article/view/59668.