Tolmala, A., J. Koponen, M. Hämäläinen, S. Korhonen, M. Koskinen, N. Asikainen, ja M. Kangasniemi. ”Asiantuntijoiden näkemyksiä työn Uusjaosta Tulevaisuudessa Sosiaali- Ja Terveysalalla – Delfoi-Tutkimus”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 56, nro 1, helmikuuta 2019, doi:10.23990/sa.69797.