Saukkonen, P., S. Viinikainen, M. Roos, M. Helminen, P. Asikainen, P. Green, ja T. Suominen. ”Lähiesimiesten Arvio Organisaatiokulttuurista Ja -Ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan Arviota Positiivisempi”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 56, nro 2, huhtikuuta 2019, doi:10.23990/sa.70438.